وب سایت برای وکلاسایت برای وکلا

اول سخت ترین یادگیری مستقل قانونی ادبیات. قوانین ما در حال اشتباه و بد رو از این مسیر است که موجب ناراحتی و غیر قابل پیش بینی است. اما در اینجا شما به طور کامل مستقل است.

راه دوم ساده تر است – جستجو در وب و یا کاغذ سیاهههای مربوط به مشاوره در مورد موضوع خود را. در اینجا شما همچنین برخورد با قانون اما در حال حاضر آماده شده و فرم. اگر شما پیدا کردن چیزی است که شما نیاز دارید.

راه سوم بیشتر کافی است اما نیاز به هزینه های شناخته شده – مشاوره از یک وکیل.

در نهایت, چهارم, این, مردم را به مشورت با «آگاه» (همسایگان و دوستان و همکاران و مردم در صف برای یک دفتر اسناد رسمی عمومی, بله, هر کسی, اگر تنها او می دانست). رایگان تجربه شخصی بسیار جذاب است.