وب سایت برای وکلاسایت برای وکلا

اول سخت ترین یادگیری مستقل قانونی ادبیات. قوانین ما در حال اشتباه و بد رو از این مسیر است که موجب ناراحتی و غیر قابل پیش بینی است.

اما در اینجا شما به طور کامل مستقل است

راه دوم ساده تر است — جستجو در وب و یا کاغذ سیاهههای مربوط به مشاوره در مورد موضوع خود را.

در اینجا شما همچنین برخورد با قانون اما در حال حاضر آماده شده و فرم

اگر شما پیدا کردن چیزی است که شما نیاز دارید.

راه سوم بیشتر کافی است اما نیاز به هزینه های شناخته شده — مشاوره از یک وکیل.

در نهایت, چهارم, این, مردم را به مشورت با»آگاه»(همسایگان و دوستان و همکاران و مردم در صف برای یک دفتر اسناد رسمی عمومی, بله, هر کسی, اگر تنها او می دانست).

رایگان تجربه شخصی بسیار جذاب است