اسناد و مدارک برای خرید املاک و مستغلات در یونان لیست مدارک مورد نیاز

خرید ملک روش در یونان بسیارساده

است و آن طول می کشد کوتاه ترین زمان لیست مدارک مورد نیاز نیز شد بسیار کوتاه است