اجتماعی مشاوره حقوقیاجتماعی مشاوره حقوقی

شامل حقوق بازنشستگی و مزایای تعمیر و نگهداری و خدمات آموزش اشتغال و

مکانیسم تحقق سیاست اجتماعی کاملا کار می کند در عمل بازنشستگان معلول گروه های آسیب پذیر در برخورد با غیر منطقی محرومیت از مزایا و سایر موارد نقض حقوق آنان. مشاوره رایگان و کمک به وکلا اجتماعی و مسائل حقوقی مشاوره در مسائل اجتماعی نشان می دهد یک راه حل فوق وظایف به نفع مشتری است.

مسائل اجتماعی و حفاظت از مردم در پورتال ما اغلب شنیده می شود در قالب»من درست است ؟ چه اگر حاضر است ؟ به کجا شکایت کنند؟»

در خط پورتال وکلای آنها پاسخ دهد و هر کاربر این سرویس از این فرصت نه تنها برای دیدن با آماده حل مشکلات و دریافت رایگان مشاوره فردی بر روی گوشی و یا توصیف مشکل خود را آنلاین از طریق وب فرم